ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD เป็น กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศเพื่อถวายเป็นราชสดุดี โดยจะเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่ม


ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก
1.กิจรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศไทย และอีก 66 เมืองทั่วโลก
2.กิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน
3.กิจกรรมนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจอันแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของในหลวงที่มีต่อพสกนิกรฯลฯ โดยใช้พื้นที่แสดงบริเวณสวนอัมพร
4.กิจกรรมประกวดภาพถ่าย

คำค้นหา :

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ ระยะทาง 29 กิโลเมตร


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก