ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: ขอนแก่น

วัดสนวนวารีพัฒนาราม
สิม(อุโบสถ)วัดสนวนวารีพัฒนาราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประเภท สิมทืบ สิมสร้างเมื่อพศ.2460 หลังคามุงด้วยไม้ หญ้า หรือสังกะสี ผนังช่
by 11/01/2016
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอเนกประสงค์ ขอนแก่น
หรือเขื่อนพองหนีย สร้างข้ามแม่น้ำพอง ปี 2506 เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง ป้องกันอุทกภัย เหมาะมาพ
by 20/08/2015
พระมหาธาตุแก่นนคร มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น
วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำล
by 06/07/2015
วัดพระพุทธบาทภูพานคํา บันได 1049 ขั้น
ป็นวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานคำ ใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัต พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือ
by 06/07/2015
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชองค์พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์
งานนบุญอันยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ ของชาวขอนแก่น โดยมี พระญาณทีปาจารย์่(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเ
by 06/07/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก