ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

ตลาดเก้าห้องร้อยปี วันวานริมแม่น้ำท่าจีน

เป็นเรือนไม้เก่าแก่ปลูกติดกันเป็นแถวยาว เป็นตรอก เป็นซอย ผ่านกาลเวลามามากกว่า 100 ปี แต่ยังอยู่ในสภาพที่ดี เปิดโอกาสให้ย้อนวันวานชมบรรยากาศของบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน มีสินค้า อาหาร และขนมอร่อยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกชิมอย่างเพลิดเพลิน
อ่านเพิ่ม


ในตลาดมีพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องซึ่งสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีน ให้ได้รู้และเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยริมแม่น้ำท่าจีน ในอดีต 100 ปีที่แล้ว ได้รู้สึกซึ้งใจและประทับใจกับสถานที่เที่ยวแห่งนี้ ตลาดเก้าห้องร้อยปี

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: ตลาดเก้าห้องร้อยปี วันวานริมแม่น้ำท่าจีน

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก