ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

ธรรมราชานุสรณ์สถาน ระยอง

สร้างจากจิตศรัทธาอันแรงกล้า ของ นายเรืองเดช ธโนปจัย ต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)และพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช จึงได้ตกลงที่จะสร้าง “ธรรมราชานุสรณ์สถาน” ณ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
อ่านเพิ่ม


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสมงคล ที่พระองค์ทรงเจริชพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สาธุชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตศรัทธาได้มาสักการบูชา กราบไหว้ ขอบารมีความเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

นายเรืองเดช ธโนปจัย เกิดวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2496 เวลา 02.12 น. เป็นบุตรของนายเหลียง แซ่ตั้ง และนางกิมเอ็ง แซ่แต้ ทั้งสองท่านได้อพยพมาจากเมืองจีน ตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี

นายเรืองเดช เป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 7 คน และในปี พ.ศ. 2536 ได้สมรสกับนางดารณี นิโรรัมย์ เกิดวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2515 เป็นบุตรี ของนายสุเทพ นิโรรัมย์ และนางศรีวิไล นิโรรัมย์ ซึ่งเป็นคนอำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โดยกำเนิด ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้

มีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด 2 คน คือ
1. ด.ช.ไอยลดา ธโนปจัย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2537
2. ด.ช.อิชฌน์ ธโนปจัย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2538

โดยเมื่อผู้สร้างทั้งคู่ได้สมรสกันแล้วก็ได้อาศัยอยู่ที่อำเภอแกลง และดำเนินรอยตามบิดามารดา โดยประกอบอาชีพค้าผลไม้ ซึ่งเริ่มต้นจากการค้าภายในประเทศ แล้วพัฒนาไปสู่การทำผลไม้ส่งออกต่างประเทศจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างชาติ ในนาม “บริษัท ธนบุรีฟรุ๊ต อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (เฮียปุ้ย)”

โดยยึดถือปฏิบัติและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวง ทำให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าเติบโต และด้วยสำนึกในคุณของแผ่นดิน และพระบารมีของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสมอมา

ตั้งอยู่ใน อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง

คำค้นหา :

พระตำหนัก สมเด็จพระปิยะมหาราช


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: ธรรมราชานุสรณ์สถาน ระยอง

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงเพลินพุงโฮมสเตย์ จันทบุรี


เดินกินถิ่นนาเกลือ


ถนนคนเดินพัทยา


Frost Magical Ice of Siam ปฎิมากรรมน้ำแข็ง


ฟาร์มแกะพัทยา

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก