ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: นครสวรรค์

พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์
เป็นวัดที่มีมหาเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์์ในพระพุทธศาสนา ที่เก็บพระเกศธาตุ และ พระทาฐธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อสร้าง
by 16/08/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก