ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังเก่า พระนครศรีอยุธยา

เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง พื้นที่ของพระราชวังบางปะอินนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เขตพระราชฐานชั้นนอก และ เขตพระราชฐานชั้นใน ภายในบริเวณ บรรยากาศร่มรื่น มีบริการเช่ารถไฟฟ้าชมบรรยกาศ ชมหอเหมมณเฑียรเทวราช กระโจมแตร พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน แพทรงบาตร พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร หอวิฑูรทัศนา
อ่านเพิ่ม


เขตพระราชฐานชั้นนอก ได้แก่
หอเหมมณเฑียรเทวราช เป็นปรางค์ศิลา ยอดทรงปราสาทแบบขอม
สภาคารราชประยูร เป็นตึก 2 ชั้นริมน้ำ จัดแสดงสิ่งของที่มีผู้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กระโจมแตร กลางน้ำ ไว้สำหรับพักผ่อน มีขนมปังขายให้เราโยนให้เต่ากับปลากิน
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ กลางสระน้ำ สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข
พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นที่ประทับและมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการ

เขตพระราชฐานชั้นใน ได้แก่
แพทรงบาตร เป็นแพกลางน้ำที่มีห้องทำงานและที่นั่งเล่นริมระเบียง บรรยากาศดี เหมาะจะนั่งพักผ่อน
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งเรือนไม้ 2 ชั้น แบบชาเลต์ของสวิส ภายในตกแต่งแบบยุโรป
หอวิฑูรทัศนา เป็นหอสูงยอดมน ตั้งอยู่กลางน้ำ ใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศและดูดาว
พระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้นสร้างในแบบศิลปะจีน
พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หมู่พระตำหนักฝ่ายใน ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก มีเตียง ห้องรับแขกครบ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประตูเทวราชครรไล กั้นเขตพระราชฐานชั้นใน

ตั้งอยู่ใน ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา :

มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย/เทศ มาเยี่ยมไม่ขาดสาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
เสียค่าเข้าชมผู้ใหญ่ (ไทย) คนละ 30 บาท
ศาลพระเจ้าปราสาททอง
บรรยากาศสวย สะอาด
พระที่นั่งวโรภาษพิมาน
เรือนศาลากลางน้ำ
รถม้าที่ประทับของ รัชกาลที่ 5
อานม้านี้เป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หอวิฑูรทัศนา
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ หรือ เทียน เม็ง เต้ย


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: พระราชวังบางปะอิน พระราชวังเก่า พระนครศรีอยุธยา

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก