ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ จัดแสดง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ของชาติไทย เครื่องการละเล่นต่าง ๆ ราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ พระที่นั่ง และ พระตำหนักบางองค์ พระพุทธสิหิงค์ และมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง ศาลาทรงไทยในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วทำให้ วันหยุด ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีคุณค่า ควรแก่การทะนุถนอม หวงแหน เป็นมรดกอันล้ำค่าของอนุชนชาวไทยสืบไป
อ่านเพิ่ม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และ อาคารมหาสุรสิงหนาท

ตั้งอยู่บน ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง

คำค้นหา :

Comment


Comment


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก