ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย

แหล่งโบราณคดี สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ คล้ายเรือประทุน แบ่งเป็น ส่วนที่ใส่เชื้อเพลิง ส่วนที่ใช้วางภาชนะ ส่วนคอดเข้าคอเตาสู่ปล่องไฟ ยาวทั้งสิ้น 16 เมตร แหล่งเตาเผาสร้างเรียงรายตามแนวลำแม่น้ำน้อย ในอดีต เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมของไทยในอดีตได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่ม


ตั้งอยู่ใน บริเวณวัดพระปรางค์ ตำบล เชิงกลัด อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16130

คำค้นหา :

ด้านหน้าทางเข้าไปชมเตาเผาแม่น้ำน้อย
เตาเผาแม่น้ำน้อย
โรงปั้น
ภาพบ้นทึกของเสด็จเยื่ยม สมเด็จพระเทพฯ
สถูปเก่า ด้านหลังของเตาเผาแม่น้้ำน้อย


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก