ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

คำค้นหา: ภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง มหาเจดีย์ ในนิราศภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง มีเจดีย์สูงกลางทุ่ง สูง 90 เมตร ตั้งอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยสมเด็จพระราเมศวร พ.ศ.1930 มีฐานทักษิน 4 ชั้น
by 16/08/2015
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอารา
by 14/07/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก