ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: ยโสธร

วัดศรีธรรมาราม วัดหลวงตาพวง
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ธรรมยุตินิกาย เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตชุมชนบ้านสิงห์ท่า เป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่พวง สุขิน
by 19/02/2016
วัดมหาธาตุ ยโสธร
วัดมหาธาตุยโสธร เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุยโสธร พระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญ ศิลปะเมืองห
by 16/02/2016
วัดป่าอัมพวัน รอยพระพุทธบาท
วัดป่าอัมพวัน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองฯ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่เมืองยโสธรมีเจ้าเมืองตามการปกครองหัวเมืองลาว มีพระอุโบสถและมณฑปค
by 22/01/2016

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก