ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: ลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง น้ำตกขนาดใหญ่
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำใสเย็นสวยน่าเล่น จุดกำเนิดน้ำตกที่เป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นจากพื้นดิน ไหลเป็นธารน้ำไปปะทะกับชะง่อนหินจนกลายเป็นน้
by 23/02/2016
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ใหญ่สุดของภาคกลาง
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง สร้างใน สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้ช่
by 22/10/2015
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างในปี 2537 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
by 07/09/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก