ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: ลำพูน

วัดหริภุญชัย วัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูน
วัดหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองลำพูน ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชราว พ.ศ. 1440 มีองค์พระธาตุที่บรรจุอัฐิข
by 01/09/2015
วัดสันป่ายางหลวง วัดพุทธแรกแห่งแคว้นล้านนา ลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง สร้างในปี พ.ศ. 1074 เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา ภายในบริเวณวัดสันป่ายางหลวง มีพระพุทธรูปหินหยกขาวปา
by 13/08/2015
น้ำตกก้อหลวง ที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหน้าผาหินปูน 7 ชั้น สูงถึง 20 เมตร มีต้นกำเนิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ มีหินงอกหินย้อยมากมายใหญ่น้อยแปลกตา แอ่ง
by 31/07/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก