ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ ลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ภายในประดิษฐาน พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน ฝาผนังพระอุโบสถ ประดับด้วยกระจกสี สีสัน สวยงาม สิ่งอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หอพระคันธารราษฎร์ หอพระพุทธศิลา ประดิษฐานพระพุทธศิลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้า สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หน้าพระอุโบสถ นับเป็นสถานที่น่าสนใจ สำหรับ วันหยุด นี้ที่ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
อ่านเพิ่ม


วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใน ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก