ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ปราณีตและงดงาม ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) และพระพุทธชินสีห์ ภายในบริเวณมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น เจดีย์กลมขนาดใหญ่ หุ้มกระเบื้องสีทอง โดดเด่นเป็นสง่า วิหารเก๋งจีน จิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง เป็นต้น มาเยี่ยมชม วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ใน วันหยุด นับเป็นความเพลิดเพลิน เป็นบุญแก่ตนเองอย่างที่สุด
อ่านเพิ่ม


วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุเทพมหานคร

คำค้นหา :

พระประธาน อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน เพชรบุรี


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก