ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดมหานิกาย จากหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว วัดนี้มีอายุกว่า 800 ปี สมัยกับยุคทวารวดี มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแดงฉาบปูน สมัยอยุธยาตอนต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย มณฑปพระอัฏฐารส มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา พระวิหารหลวงพ่อสองพี่น้อง ก่อด้วยศิลาแลง มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 2 องค์ ศิลป์แบบสุโขทัยที่มีความงดงามยิ่ง ล้วนแล้วควรค่าแก่การมาเยี่ยมเยือน สร้างความเพลิดเพลินได้ดียิ่ง ให้แก่ วันหยุด ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
อ่านเพิ่ม


โบราณสถานอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ องค์พระปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ ยอดนพศูลกาไหล่ทองคำ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เพดานดาวไม้จำหลัก ประตูจำหลัก ร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังสีเอกรงค์ พระวิหารหลวง หลวงพ่อโต ศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลาปูนปั้น พระพุทธรูปยืนปูนปั้น ผนังพระวิหารหลวงแบบช่องแสง พระอุโบสถเก่าแก่ ซุ้มพระร่วง พระลือ ระเบียงคดและวิหาร กำแพงแก้ว ซุ้มประตูรูปพรหมพักตร์ เสาพระประทีบ พระอัฏฐารศ ฐานวิหารหลวงพ่อธรรมจักร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก