ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดภูก้อน สมัยรัตนโกสินทร์

วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา พระวิหารที่สวยงามสะดุดตา มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย วัดหยุด ที่ วัดภูป่าก้อน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานที่สำคัญ
อ่านเพิ่ม


มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี

วัดภูป่าก้อน ตั้งอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดภูก้อน สมัยรัตนโกสินทร์

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศาลเจ้าปู่ย่า ศาลเจ้าจีน


วัดสระประสานสุข อุโบสถเรือสุพรรณหงส์


อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง


ทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะ


วัดถ้ำซับมืด ปากช่อง

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก