ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดภูเขาทอง มหาเจดีย์ ในนิราศภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง มีเจดีย์สูงกลางทุ่ง สูง 90 เมตร ตั้งอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยสมเด็จพระราเมศวร พ.ศ.1930 มีฐานทักษิน 4 ชั้น มีอุโมงค์ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 องค์ ปลียอดมีลูกแก้วทองคำหนัก 2,500 กรัม วัดภูเขาทองมีปรากฎในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสิทร์ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์พระนเรศวรทรงม้าศึกไว้ด้วย

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดภูเขาทอง มหาเจดีย์ ในนิราศภูเขาทอง

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก