ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวง

วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร มีความเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีสิ่งน่าสนใจมากมาย พระอุโบสถของวัดเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด มีเสาพาไลรอบ มีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก ศาลาการเปรียญไม้สักทั้งหลัง ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระเจดีย์รูปทรงแบบสมัยศรีวิชั ตำหนักพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง ตำหนัก 4 ฤดู จำลองพระตำหนัก 4 ฤดู ในวังสุโขทัย และ อาคารพระธรรม วโรดม 100 ปี ทั้งหมด ล้วนแล้วเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ วันหยุด ที่ วัดราชาธิวาสวิหาร มีความเป็นศิริมงคล เพลิดเพลิน อย่างยอดเยี่ยม
อ่านเพิ่ม


วัดราชาธิวาสวิหาร ตั้งอยู่บน ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คำค้นหา :

พระอุโบสถ
Comment

ศาลาการเปรียญ


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวง

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก