ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดสุทัศนเทพวราราม วัดรัชกาลที่8

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีพระวิหารหลวง จำลองมาจากวัดมงคลบพิตรที่กรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) หล่อด้วยสำริด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
อ่านเพิ่ม


มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ มากมาย พระอัฐมรามาธิบดินทร พระวิหารคด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง 156 องค์ เก๋งจีนหน้าพระวิหาร เขาพระสุเมรุและป่าหิมพานต์ สมมุติเป็นศูนย์จักรวาล พระอุโบสถ เป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย ศาลารายพระอุโบสถ ศาลาลอย ศาลาดิน ศาลาการเปรียญ หอระฆัง สัตตมหาสถาน

มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งอยู่บน ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คำค้นหา :

พระประทานในอุโบสถ "พระศรีศากยมุนี"
รูปปั้นจีนที่ทำจากหินทราย


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดสุทัศนเทพวราราม วัดรัชกาลที่8

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก