ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

วัดโลกโมฬี ศิลปะล้านนา

เป็นวัดที่มีศิลปะแบบล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด เป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเทศกาลต่างๆ สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ทรงปราสาท วิหารหลวง มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม งดงามและปราณีต พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีนามว่า พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ กุฏิสงฆ์ เป็นประติมากรรมที่มีลักษณะงดงาม แบบล้านนา ซุ้มประตูวัด มีลวดลายปูนปั้นงดงาม มณฑปพระนางจิรประภามหาเทวี ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬี วันหยุดนี้ เชิญพุทธศาสนิกชนไปสักการะได้ที่ วัดทิพย์สุคนธาราม เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และคนที่ห่วงใย
อ่านเพิ่ม


วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่บน ถนน มณีนพรัตน์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: วัดโลกโมฬี ศิลปะล้านนา

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงน้ำตกสิริธาร ดอยอินทนนท์


แคมป์ เชียงใหม่


ปาย ฮอทสปริง สปาร์รีสอร์ท


วัดท่าตอน แม่น้ำกก


คุ้มเสือแม่ริม

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก