ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

ชนิด: วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม
พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม อยู่ไม่ไกลกันมากการเดินทางสะดวกสบาย ถนนดี
by admin 26/01/2560
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ศาลเจ้าปู่ย่า ศาลเจ้าจีน
เป็นศาลเจ้าแบบจีน บรรยากาศร่มรื่น กับสวนตกแต่งสไตล์จีน พร้อมรูปปั้นแกะสลัก ปราณีต สวยงาม เกี่ยวกับเรื่องเล่าของจีน เหมือนอยู่เมื
by admin 14/12/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดสระประสานสุข อุโบสถเรือสุพรรณหงส์
วัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านนาเมือง ซุ้มประตูทางเข้าเป็นพร
by admin 08/09/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดพระทอง เกาะภูเก็ต
วัดพระทอง เกาะภูเก็ต ตำนานของหลวงพ่อพระทอง(พระผุด) ชาวบ้านคนไทยในจังหวัดภูเก็ต เรียกว่า "พระผุด" เพราะเป็นพระพุทธรูป
by admin 15/03/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดท่าตอน แม่น้ำกก
วัดท่าตอน ชมวิวแม่น้ำกกกันครับ ต.ท่าดอน อ.แม่อาย จ.เชียงราย
by admin 15/03/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาล
by admin 15/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดรัชกาลที่8
เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดรา
by admin 15/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
พระธาตุข้าวเปลือก วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาลาโภ พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต
by admin 15/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดโลกโมฬี ศิลปะล้านนา
เป็นวัดที่มีศิลปะแบบล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด เป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒ
by admin 10/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
วัดหลวงชั้นโท คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถใหญ่ ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเป็นเลิศแห่
by admin 08/03/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
หลวงพ่อขาว วัดแม่นางปลื้ม
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สวยงาม ขลัง และร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณคลองเมือง เป็นโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พระประ
by admin 08/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
โบสถ์สแตนเลส วัดโพธิ์คู่
หรือวัดโพธิ์รัตนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ อุโบสถหุ้มด้วยสแตนเลสทั้งหลัง ทั้
by admin 07/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สำนักสงฆ์ ถ้ำเขาน้อย
สำนักสงฆ์ ถ้ำเขาน้อย เป็นสำนักประติบัติธรรม ที่มีประวัติการสร้างมายาวนาน แต่ไม่ค่อยมีพระสงฆ์องค์ใดกล้าจำพรรษาอยู่ ณ.สำนักสงฆ์แห่
by admin 07/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดถ้ำซับมืด ปากช่อง
กราบนมัสการพระสุปฏิปัณโณ เจดีย์สวยๆ ในบรรยากาศสงบ ต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่น สะอาด เย็นสบาย ใกล้กรุงเทพ ถนนในวัดทุกเส้น สะอาด เก็บกวาดเ
by admin 01/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดมหานิกาย จากหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว วัดนี้มีอายุกว่า 800 ปี สมัยกับยุคทวารวดี มีโบร
by admin 01/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดถ้ำผาปู่ หลวงปู่คำดี
เป็นวัดที่เงียบสงบ ถูกค้นพบโดยหลวงปู่คำดี ปภาโส เป็นสำนักวิปัสสนาที่สำคัญ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมาย มีถ้ำภายในบริเวณ สวยงามด้ว
by admin 01/03/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดธัญญผล หลวงพ่อยิ้ม
ศาสนสถานสำหรับชาวบ้านอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลอง มีถนนเดินทางสะดวก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.2449 มีพ
by admin 01/03/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดป่าประดู่ พระนอนตะแคงซ้าย
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และ เป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยมีชื่อเดิมว่า วัดป่าเลไลยก์ ต่อมาเปลี่ยน
by admin 24/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดศรีธรรมาราม วัดหลวงตาพวง
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ธรรมยุตินิกาย เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตชุมชนบ้านสิงห์ท่า เป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่พวง สุขิน
by admin 19/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพร
by admin 18/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัย
by admin 18/02/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดมหาธาตุ ยโสธร
วัดมหาธาตุยโสธร เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุยโสธร พระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญ ศิลปะเมืองห
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดท้ายน้ำ หลวงพ่อเงิน
วัดท้ายน้ำ เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงินอย่างใกล้ชิด เป็นองค์เดียวกันกับหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ที่วัดคงคาราม มีความเด่นดังเร
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
พระธาตุดอยตุง
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า หรือ วัดพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุน‬ ตั้งอยู่บริเวณถิ่นที่อยู่ของชาวเขา มีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนย
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงพระราชทานเงินซื้อ ที่ดินสร้างวัดนี้ บนยอดเขาประดิษฐา
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดเขารูปช้าง สมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดเขารูปช้าง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2244 ที่มีจุดเด่นคือ เจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา มีหินสีขาวซ้
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ปี พ.ศ.1601 กำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ มีลักษ
by admin 16/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดใต้ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ วัดใต้ เป็นวัดพระอารามหลวง สร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว เป็นวัดสำคัญทางประ
by admin 05/02/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดอ่างสุวรรณ โบสถ์ไม้ตาล
วัดอ่างสุวรรณ หรือวัดหนองหอย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2547 บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีสิ่งที่น่าสนใจคือ โบสถ์ไม้ตาล สร
by admin 25/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดนาป่าพง พุทธวจน
วัดนาป่าพง เป็นวัดบรรยากาศดี ล้อมรอบด้วยป่าไม้ ทุ่งนาและสวน ตั้งอยู่บนพื้นที่โยมแม่ของพระอาจารย์ยกถวาย สร้างโดย พระอาจารย์คึกฤทธ
by admin 23/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดป่าอัมพวัน รอยพระพุทธบาท
วัดป่าอัมพวัน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองฯ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่เมืองยโสธรมีเจ้าเมืองตามการปกครองหัวเมืองลาว มีพระอุโบสถและมณฑปค
by admin 22/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
เจดีย์ วัดพระธาตุดอยเล็ง
วัดพระธาตุดอยเล็ง เป็นปูชนียสถาน จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ใกล้พระธาตุช่อแฮ และ พระธาตุจอมแจ้ง ภายในบ
by admin 22/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดทิพย์สุคนธาราม พระพุทธมหาเมตตา
วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นวัดในพระบรมราชินูปถัมถ์ ภูมิทัศน์สถานที่เปรียบเสมือน“พุทธอุทยาน” บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ เป็นที
by admin 22/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดห้วยทรายขาว พะเยา
วัดห้วยทรายขาว เป็นพุทธสถาน ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 มีพระครูวิมล ขันตยาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว เป็นเจ้าอาวาส มีศาลาป
by admin 21/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดถ้ําสุวรรณคูหา ศิลปะสมัยล้านช้าง
วัดถ้ําสุวรรณคูหา เป็นวัดเล็กๆ บนเขา สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สร้างในปี พ.ศ.932 โดยพระไชยเชษฐธิราช กษ
by admin 21/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดถ้ำผาจม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
วัดถ้ำผาจม ตั้งอยู่ในหุบเขา มีธรรมชาติรอบบริเวณวัดสวยงาม สงบ มีถ้ำในบริเวณ เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มาก ภายในมีองค์พระเจดีย์ พระพุทธรู
by admin 21/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดพระพุทธบาทภูแฝด
วัดพระพุทธภาทภูแฝด เป็นพุทธสถานที่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ปรากฎรอยพระพุทธบาท ศักดิ์สิทธิ์ ประทับในก้อนหิน ทางเข้าวัดมีต้นไม้ใหญ
by admin 20/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วันตรุษจีน วันปีใหม่จีน
วันตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจ
by admin 20/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดพันเตา หอคำโบราณ
วัดพันเตา ชมหอคำโบราณ วัดนี้มีจุดเด่นที่วิหารซึ่งเคยเป็นหอคำหรือที่พักอาศัยและว่าราชการของเจ้านายฝ่ายเหนือมาก่อน เป็นอาคารทรงพื้
by admin 18/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวง
วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร มีความเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีสิ่งน่าสนใจมากมาย พระอุโบสถของวัดเป
by admin 15/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน

หน้าที่ 1 Next    >>

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก