ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี เป็นศาล เป็นรูปวิหารและเก๋งจีน เจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Relief) ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน แบบศิลปเขมรอายุราวพ.ศ.1185–1250 มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่สักการะบูชาทั้งชาวไทย และชาวจีน ศาลหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์ ทั้งสองสถานที่นี้จะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ชมขบวนแห่ของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในช่วงเทศกาลสารทจีน
อ่านเพิ่ม


อุทยานมังกรสวรรค์ หรือ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สร้างขึ้นตามความต้องการของ นายบรรหาร ศิลปอาชา ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน อาคารรูปตัวมังกรขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบจีนหลายอย่าง จุดชมวิวเจดีย์เจ็ดชั้นกลางน้ำ หมู่บ้านจำลองชาวจีน หอระฆังสัมฤทธิ์ ศาลาเทียนอันเหมิน ฯลฯ ในช่วง เทศกาลตรุษจีน ชมการแสดงแบบเต็มรูปแบบแสงสีเสียงทั้งกลางวันกลางคืนของอุทยานมังกรสวรรค์ อาทิเช่น การแสดงกายกรรม เทพธิดาพระจันทร์ 2 ดวง สาวน้อยเรืองแสง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ฯลฯ

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันอังคาร

และเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร บริเวณอุทยานส่วนอื่นๆเข้าชมฟรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ใน ต.รั้วใหญ่่ อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

คำค้นหา :

วันตรุษจีน การแสดงนากฏศิลปของสาวจากประเทศจีน
Commentเพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก