ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์ด้านการเมืองการปกครอง

อาคารรำไพพรรณี อาคาร 6 ชั้น สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ 7 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านการเมืองการปกครอง เพื่อคู่กับอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการคณะรัฐมนตรีไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ห้องสัมนา นอกจากได้ประโยชน์แล้ว ยังได้ความเพลิดเพลิน ให้สมเป็น วันหยุด ที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่ม


อาคารรำไพพรรณี ตั้งอยู่บน ถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

คำค้นหา :

เครื่องราชฯ พร้อมทั้งคำอธิบาย
เครื่องราชจะแบ่งเป็นของบุรุษ และ สตรี
การใส่เครื่องราช
บรรยกาศ พิพิธภัณฑ์
เครื่องราชฯของสมเด็จย่า
เครื่องราชฯที่มอบให้แด่องค์กษัตริย์ นอร์เวย์
เครื่องราชฯสำหรับกษัตริย์เบลเยี่ยม
ลูกเสือสดุดีพิเศษ
ชุดพร้อมประดับเครื่องราช
บรรยากาศรอบๆ
แถบสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป
นิทรรศการของคณะรัฐมนตรีไทย
ชมวิวัฒนาการของระบบรัฐสภาไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
รัตนโกสินทร์
รัฐสภาในปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญ
เหล่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย จอมพล ป.
นายก มรว เสนีย์ ปราโมช / นายก ทวี บุณยเกตุ
ทำเนียบเลขาธิการรัฐมนตรี
รัฐสภาไทย
ทำเนียบประธานสภา
รัฐธรรมนูญการปกครองปี 2550
จดหมายเหตุ หลังการเปลี่ยนแปลง 2475
ผังเมืองจำลองดุสิตธานี
ปฐมบทแห่งการสร้าประชาธิปไตยไทย
หน้าอาคาร รำไพรรณี


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์ด้านการเมืองการปกครอง

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก