ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ปี พ.ศ.1601 กำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย กำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ศาลหลักเมืองประดิษฐานรูปปั้นพระยาโคตรบองหรือพ่อปู่ วัดมหาธาตุเจดีย์ทรงลังกา ถ้ำชาละวันในวรรณคดีชื่อดังเรื่องไกรทอง บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2 เกาะศรีมาลา ซึ่งแต่เดิมเป็นป้อมหรือหอคอยรักษาการณ์ และ มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 ทำให้พื้นที่ภายในความร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ล้วนแล้วทำให้ วันหยุด นี้ที่ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร มีความสุขกาย สุขใจ เป็นสิริมงคลให้แก่คนที่มาเยี่ยมเยียน
อ่านเพิ่ม


อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ตั้งอยู่ใน ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก