ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัด: อุทัยธานี

น้ำพุร้อนสมอทอง อุทัยธานี
น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง อยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วสร้างขึ้นเมื่อ ปี 2540 มีบรรยากาศเย็นสบาย ล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก
by 15/01/2016
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งมรดกโลก โดยยูเนสโก ในปี พ.ศ.2534 เป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ เช
by 10/09/2015
เกาะเทโพ เส้นทางปั่นจักรยานผ่านทุ่งนา
เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน มีป้ายบอกเส้นทางปั่นรอบเกาะ ทิวทัศน์ ป่าไผ่ สวยงาม ไร่ข้าวโพด ทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ บรรยากาศร่มรื่น จำหน
by 10/08/2015
วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้าน มีศาลามณฑปแก้วที่สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีท่าเรือคอนกรีตริมฝั่งแม่น้ำ โบราณวัตถุของวัด ธรรมมาสน
by 13/07/2015
เขื่อนทับเสลา
เป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ กั้นลำห้วยทับเสลา ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง
by 13/07/2015
น้ำตกไซเบอร์
น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำ
by 13/07/2015
วัดถ้ำเขาวง Unseen Thailand
เป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทย 4 ชั้น ใต้ถุน วิหารและรอยพระพุทธบาทจำลอง หออริยบูชา และอุโบสถา เป็นจุดชมวิว รับลมหนาว ถ้ำสำหรับปฎิบัติธร
by 13/07/2015

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก