ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างในปี 2537 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ภายในบริเวณ มี อาคารอเนกประสงค์เพื่อชมวิวอ่างเก็บน้ำ หอคอยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ เขื่อนป่าชลสิทธิ์ บริการรถลากจูงบนสันเขื่อนชมวิว สัมผัสบรรยากาศ ของ เขื่อนอย่างใกล้ชิด นมัสการ หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ที่ ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อ่านเพิ่ม

** ชมทุ่งดอกกระเจียว ในเดือนกันยายน

ตั้งอยู่ใน ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี

คำค้นหา :

หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก