ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

จะเห็นชาวจีนนุ่งผ้าขาวใส่เสื้ออาภรณ์สีขาวเดินไปสู่ศาลเจ้าและสำนักทางศาสนาทางจีนเป็นหมู่ใหญ่ พึงสมาทานรักษาศีล ละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์และกระทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว พิธีกินเจจะทำอยู่เก้าวันเก้าคืน เพื่อบูชาพระเก้าองค์กับดาวพระเคราะห์เก้าดวง พระวรกายของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เพื่อความสุข ความเจริญทั้งแก่ตนและแก่โลกสืบไป พึงสมาทานรักษาศีลสามข้อ คือ เว้นจากการนำชีวิตสัตว์มาบำรุงชีวิตตน เว้นจากการนำเลือดสัตว์มาเพิ่มเลือดตน เว้นจากการนำเนื้อสัตว์มาเพิ่มเนื้อตน
อ่านเพิ่ม


เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ 9 ค่ำเดือนเก้าของจีน

พิธีอัญเชิญยกอ๋องฮ่องเต้ และกิวอ๋องไตเต้มาเป็นประธานในพิธี
พิธีบูชาเจ้า ด้วยเครื่องเซ่นต่าง
พิธีโขกุ้น เป็นพิธีเลี้ยงทหารที่รักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ
พิธีซ้องเก็ง เป็นพิธีการสวดมนต์
พิธีบูชาดาว ขอความคุ้มครองให้แก่ผู้กินเจ
พิธีแห่เจ้า เป็นพิธีที่เจ้าทั้งหมดออกเยี่ยมลูกหลานตามบ้าน
พิธีลุยไฟ เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้า
พิธีส่งพระ ส่งกันที่ฝั่งน้ำเพราะเจ้าจะกลับสวรรค์ทางทะเล

เทศกาลเจที่เยาวราชปีนี้จัดขึ้นช่วง 30 ก.ย. - 9 ต.ค. 2559 รวม 10 วัน

คำค้นหา :

เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
เยาวราช จ.กรุงเทพ
ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก