ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

พม่า » »

กรุณาให้คะแนน:

แบคแพคท่องพม่า ครั้งแรกในชีวิต ย่ำย่างกุ้ง พุกาม หงสาวดี

การเดินทางไปประเทศพม่า จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย สำหรับคนที่เคยไปแล้ว เขาก็บอกใครต่อใครว่าไปง่ายมาก แต่สำหรับผมที่ยังไม่เคยไป ต้องบอกว่ายากเอาการ กับการที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย แต่ต่อมความอยากไปเยือน มันมากกว่าต่อมความกลัว การเดินทางครั้งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น

คำค้นหา :

ทักทายกันด้วยภาษาพม่า(เปิดหนังสือก่อนมาเยือน) “มิงกาลาบา”

ไปที่แรก นั่นก็คือเจดีย์ชเวดากอง ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระพุทธเจ้า และเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีก 3 องค์เอาไว้
Botataung Paya หรือ เจดีย์โบตาทาว ที่ประดิษฐานเทพทันใจ ประดับด้วยโมเสคหลากหลายสี ผนังด้านในเจาะเป็นช่องเล็กๆ เข้าไปนั่งฝึกสมาธิได้
Sule Paya หรือ เจดีย์สุเหล่ ตั้งเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง ชาวพม่าให้ความสำคัญที่นี่ มากๆพอกับเจดีย์ชเวดากองกันเลยทีเดียว
Chaukhtatgyi Paya พระพุทธไสยาสน์เจ้าก์ทัตจี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร
พุกาม (Bagan) อาณาจักแห่งแรกของพม่า มีพระเจ้าอโนรธา เป็นพระปฐมกษัตริย์

วิวมองจากยอดเจดีย์ธรรมยาซิกา
ราคาเห็นว่าหลักหมื่น ถ้าไปกันเยอะน่าจะพอคุ้มครับ
Dhammayazika ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่รับมอบมาจากศรีลังกา ลานชั้นบนสามารถปีนขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้
Gubyaukkyi Temple
Shwezigon Pagoda เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
เงินพม่า ในตู้ทำบุญรับบริจาค
Alo Taw Paya หรือ Ahlodawpyae เป็นศิลปะแบบพุกามยุคแรกต่อเนื่องมาจนถึงยุคกลาง ภายในมีพระพุทธรูปที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
Htilominlo Pahto ภายในวิหารบนฐานชั้นแรกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามทิศทั้ง 4 ทิศ
Ananda Paya หรือ เจดีย์อนันดา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจันสิทธะ เป็นสถาปัตยกรรมมอญช่วงปลายยุคต้นของพุกามที่งดงามมากที่สุด
โรงแรม Kaday Aung Hotel (New Bagan)
Bupaya เจดีย์บูพยา องค์สถูปสร้างเป็นทรงน้ำเต้าคล้ายเจดีย์ในทิเบต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี
Gawdawpalin หรือ Gaw Daw Plin Pahto สร้างเลียนแบบเจดีย์สัพพัญญู เป็นอีกเจดีย์ที่สวยงาม
Thatbyinnyu Paya เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกาม 61 เมตร
Dhammayangyi Pahto หรือ เจดีย์ธรรมยางจี ที่นี้มีบริเวณกว้างมากครับ
Shwesandaw Pagoda (จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน)
วิหาร Manuha Temple สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ (พระเจ้ามกุฏ) กษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิม ที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดิ์อยู่ที่พุกาม และถูกกักขังไว้ในที่จำกัด
วิถีชิวิตชาวพม่า ใน พุกาม
Shwe Maw Daw Pagoda พระธาตุชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
พระนอนชเวตาลียง Shwethalyaung Buddha เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ พุทธศิลปะแบบมอญ สร้างขึ้นมาร่วมสมัยเดียวกับปราสาทบันทายศรีของกัมพูชา
Kyaik Pon Pagoda เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ
มหาเจดีย์ (Mahazedi) องค์เจดีย์ทาด้วยสีขาว ส่วนด้านบนจะเป็นสีทอง
Kambawzathardi golden palace หรือ พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ

เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันอีกด้วย
เมืองย่างกุ้ง
ทะเลสาบกันดอจี Kan Daw Gyi Lake มุมมองไกลไปยังเจดีย์ชเวดากอง
บริเวณ เจดีย์ชเวดากอง


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: แบคแพคท่องพม่า ครั้งแรกในชีวิต ย่ำย่างกุ้ง พุกาม หงสาวดี

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก