ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

การลงโฆษณะกับ wanyud.com


กรุณาติดต่อ ทาง email

1) ระบุ หัวเรื่อง (subject) คือ
ต้องการลงโฆษณากับ wanyud.com

2) รอ email ตอบกลับ จากเรา แจ้งช่องทางการชำระค่าบริการโฆษณา

3) ให้ท่านชำระเงินค่าโฆษณา 99 บาท/เดือน แล้วแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
และ..
แจ้งรายละเอียดของโฆษณาที่จะให้แสดง
หรือ ถ้าท่านสามารถทำเองได้ โดยให้มีขนาดไม่เกิน 234 x 234 (px)

4) หลังจากเราลงโฆษณาให้ท่านแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบทาง email
ซึ่งใช้เวลาในการลงโฆษณาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก