ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

กรุณาให้คะแนน:

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดขนาดเล็ก เป็นที่นับถือของชาวบ้าน มีวิหารก่าแก่สมัยอยุธยา มีการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ดูสง่า องค์ใหญ่ สูง 11.9 เมตร มีเจ้าแม่กวนอิม องค์น้อยด้านล่าง ให้ได้สักการะ ถวายพวงมาลัย อย่างใกล้ชิด ภายในบริเวณมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง วิหารเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ ภายในมืด ประตูเข้าเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ พระนอน พระประจำวันเกิด เสี่ยงเซียมซี อาคารปฏิบัติธรรม ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางพันกร ปางมหากรุณาธารณี สร้างจากเซรามิกชั้นดี ขาวสว่าง ใบหน้าเปี่ยมด้วยเมตตา คำสวดจีน ในรูปแบบภาษาไทย ล้วน มาเยี่ยมชม วัดศรีมหาโพธิ์ ใน วันหยุด นับเป็นความเพลิดเพลิน และได้บุญแก่ตนเอง
อ่านเพิ่ม


วัดศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ใน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำค้นหา :


เพิ่มรายละเอียด

หัวเรื่อง: เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

[แนบภาพ] <-- สำหรับสมาถชิกเท่านั้น

Capcha

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสถานที่ใกล้เคียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม


ตะลุยโลกล้านปี Dinosaur Planet


หุบเขาวง ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี


เทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก

ระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก