ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

ชนิด: วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม
วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต แวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที
by admin 15/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดเขาพนมเพลิง เพชรน้ำเอกแห่งศรีสัชนาลัย
วัดเขาพนมเพลิง เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่บนเขาพนมเพลิง สูงประมาณ 25 เมตร มีเจดีย์ประธานทรงลังกาทรงกลม ก่อด้วยศิลาแลง มณฑปก่อด้วยศิลา
by admin 11/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดสนวนวารีพัฒนาราม
สิม(อุโบสถ)วัดสนวนวารีพัฒนาราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประเภท สิมทืบ สิมสร้างเมื่อพศ.2460 หลังคามุงด้วยไม้ หญ้า หรือสังกะสี ผนังช่
by admin 11/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดขนาดเล็ก เป็นที่นับถือของชาวบ้าน มีวิหารก่าแก่สมัยอยุธยา มีการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่เ
by admin 08/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดนิรนาม Unseen
พระพุทธรูปสีขาวนับร้อยองค์ ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่กว้างขวางหลายร้อยไร่ บนเส้นทางสายเอเชียริมแม่น้ำตาปี ซึ่งใครต่างเรียกขานสถานที่
by admin 08/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดอ่าวน้อย ถ้ำพระนอน
วัดอ่าวน้อย เป็นวัดตั้งอยู่บนเชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย บรรยากาศ สงบร่มรื่น ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่รอบๆ ไฮไลท์คือโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง ลว
by admin 07/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดธรรมมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก
วัดธรรมมิการามวรวิหาร เป็นวัดราษฎร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร เมื่อ พ.ศ.2503 เป็นวั
by admin 07/01/2559
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดห้วยบง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยบง เป็นวัดรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ก่อตั้งปี 2547 โดย พระครูเตจา เดชปญโญ ตั้งอยู่บนทำเลไหล่เขา วิวธรรมชาติสวย ทุ่งนา ต้นไม้ ภ
by admin 05/01/2559
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
พิพิธภัณฑ์ วัดหลวง แพร่
วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่ มีอายุกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ เมื่อราว พ.ศ. 1374 โดย พ่อขุนหลวงพล
by admin 30/12/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) จัดตั้งภายใต้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที
by admin 28/12/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง
โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เจ้าพ่อเห้งเจีย หรือ ดอยสุเทพแห่งที่ 2 ของไทย เป็นโรงเจที่สวยงามมาก ปูพื้นด้วยหินแกรนิต ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สง
by admin 18/12/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดจมน้ำ เมืองบาดาล
วัดใต้น้ำ หรือวัดจมน้ำ คือวัดวังก์วิเวการามเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2498 เป็น Unseen Thailand เป็นซากโบราณสถานจมอยู่ใต้น้ำ เล่าขา
by admin 14/12/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดภูก้อน สมัยรัตนโกสินทร์
วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหา
by admin 10/12/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ก่อสร้างบนภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ก่อสร้างกำแพงเมืองด้วยศิลาแดง
by admin 30/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดท่าไม้ สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดท่าไม้ สถานที่ปฏิบัติธรรม ทำบุญ ทำทาน ถือศีล เจริญสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2520 ส
by admin 26/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี เป็นศาล เป็นรูปวิหารและเก๋งจีน เจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Reli
by admin 26/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วิหารพระมงคลบพิตร
วิหารพระมงคลบพิตร เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ งามเด่น ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธ
by admin 19/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดนางสาว หลวงพ่อดำ
วัดนางสาว สร้างและบูรณะโดยชาวไทยหนีสงครามพม่า หลบซ่อนในโบสถ์ แห่งนี้ วัดนางสาววัดพัฒนาตัวอย่าง มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มายมาย
by admin 16/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดมหาธาตุ อยุธยา
วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประ
by admin 12/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดป่าสุทธาวาส วัดหลวงปู่มั่น
วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดในกลางตัวเมืองสกลนคร สร้างขึ้นจากจากความเลื่อมใสของชาวสกลนคร ใน หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ กับ หลวงปู่มั่น ภ
by admin 04/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดถ้ำผาเด่น หินเทพแห่งแดนอีสาน
วัดถ้ำผาแด่น เป็นวัดเก่าแก่ สร้างโดยพระมหาเส็ง จดทะเบียนขึ้นเป็นวัดถูกต้อง ปี พ.ศ. 2483 ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์อาคารไม
by admin 02/11/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดเทพพุทธาราม พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
วัดเทพพุทธาราม หรือ เซียนฮุดยี่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย แห่งแรกของจังหวัดชลบุรี สร้าง
by admin 14/10/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อย ล้อมรอบด้วยทิวเขา สมัยพระเจ้
by admin 13/10/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดบางกุ้ง Unseen Thailand
วัดบางกุ้ง สร้างใน ค่ายทหารเรือไทย ค่ายบางกุ้ง ในอดีต โดย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชา
by admin 12/10/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดโบสถ์ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่
วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 โดยชาวมอญ ที่อพยพมาจาก เมืองหงสาวดี เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คื
by admin 08/10/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
องค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ โบราณสถานแห่งชาติปี2487
องค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ เป็นโบราณสถานของชาติ ปี 2487 จัดสร้างโดยพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เพื
by admin 05/10/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดมเหยงคณ์ พระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดมเหยงคณ์ เป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2(เจ้าสามพระยา) ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่สภาพโบรา
by admin 23/09/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ สีสันลวดลายมังกร ชลบุรี
เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต สวยงามอลังการมาก ประดับประดาด้วยสีสันลวดลายมังกร ทั้งสีทอง
by admin 07/09/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม รอยพระพทธบาทจำลองสีเขียว สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (เดิมชื่อ วัดเขาพระ) เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าตั้งแต่สมัยทวารวดี เพราะมีโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุท
by admin 04/09/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดบางพลีใหญ่ ตลาดโบราณ
วัดบางพลีใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพ่อโต องค์ใหญ่สมัยสุโขทัยปางมารวิชัยลืมเนตร เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์ สวยงาม วัดนี้สร้างขึ้นใน
by admin 04/09/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หลวงพ่อโต
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อายุราว 1200 ปี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหา
by admin 03/09/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
วัดเขาพระใหญ่ พระองค์ใหญ่ จุดชมวิวเมืองพัทยา
วัดเขาพระใหญ่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในชลบุรี มีความสูง 300 ฟุต สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จากบนเขาพัทยา สามารถมองเห็น
by admin 01/09/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดหริภุญชัย วัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูน
วัดหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองลำพูน ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชราว พ.ศ. 1440 มีองค์พระธาตุที่บรรจุอัฐิข
by admin 01/09/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดอโศการาม ประตูสู่พระธาตุตังคเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดอโศการาม แปลว่า แหล่งรื่นรมย์ที่ไร้ความเศร้าหมอง เป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2498 เป็นวัดที่ ร่มรื่น
by admin 30/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาส ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี พ.ศ. 2539 ให้แกะสล
by admin 29/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดบ้านไร่ วัดหลวงพ่อคูณ นครราชสีมา
เป็นวัดเก่าสมัย ร.5 ที่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เคยจำวัดในฐานะเจ้าอาวาส พระเกจิชื่อดังที่มีผู้คนเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศ เป็นวัดส
by admin 26/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย เป็นมหาธาตุเจดีย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
by admin 25/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ วัดโลกยสุธาราม
พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชื่อที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า วัดพระนอน เป็นวัดที่
by admin 24/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ศาลท่านท้าวมหาพรหม เอราวัณ กรุงเทพ
ศาลท่านท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสี่แยกราชประสงค์ หากได้กราบไหว้ พระพรหม แล้ว ไม่ว่าอธิษฐานสิ่งใด ก็จะได้สมดังปรารถนา เชื
by admin 23/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปี พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระราชวังหลวงใ
by admin 22/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน

<<    Prev หน้าที่ 2 Next    >>

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก