ประเทศไทย | ภาคเหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ตะวันออก | ตะวันตก | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | *Album ภาพ*

วิวสวยๆในประเทศไทย

ท่องเที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย

สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยว

ชนิด: แม่น้ำ ลำธาร คลอง

น้ำตกสร้อยสวรรค์
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ ห้วยสร้อย และห้วยไผ่ที่ไหลจากหน้าผาคนละด้าน มาบรรจบกันซึ่งสูงประมาณ 20 เมตร มองดูคล้ายสร
by admin 11/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกชั้นเดียว กำแพงเพชร
น้ำตกคลองวังเจ้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นน้ำตกขนาดกลาง ชั้นเดียว ไหลทิ้งตัวในแนวตั้งฉาก สูงประเมาณ 60 เมตร กว
by admin 11/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกพลิ้ว เล่นน้ำใสกับแอ่งน้ำสีมรกต
น้ำตกที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี มี 3 ชั้น ไหลผ่านซอกหลืบผาหิน แอ่งน้ำสีมรกต น้ำใสเหมาะกับการลงเล่นน้ำ และให้อาหารปลาพลวงจำนวนมาก
by admin 10/08/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
น้ำตกป่งป๊ง ห้วยน้ำสีทอง
น้ำตกป่งป๊ง ตั้งอยู่ในป่าลึก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สูง 70 เมตร เกิดจากลำห้วยป่งป๊ง มีจุดเด่นคือลานหินในน้ำสีทองจากแร่ควอท มีน
by admin 10/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกผาดอกเสี้ยว สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์รักจัง
หรือน้ำตกรักจัง ตั้งอยู่ในบ้านแม่กลางหลวง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต้องเดินเข้าผืนป่า 1 กิโลเมตรเข้าสู่น้ำตก เป็นน้ำตกสีขา
by admin 07/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกแม่ยะ สูงที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย มีความสูงเกือบ 300 เมตร ไหลตกลงมาเป็นช
by admin 07/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกหมันแดง สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า
เป็นน้ำตกสวยสุดในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีถึง 32 ชั้น ต้นน้ำเกิดจากยอดเขาภูหมัน เย็นชุ่มฉ่ำมีน้ำไหลตลอดป
by admin 06/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกประโอนละออ นวดตัวด้วยสายน้ำ
มีอีกชื่อว่า น้ำตกจุ๋มจิ๋ม ห่างจากน้ำตกห้วยหลวง 100 เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กสูง 10 เมตร สายน้ำเย็นๆ ไหลลงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างอย่
by admin 05/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกห้วยหลวง งดงามที่สุดในอีสานตอนล่าง
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย จังหวัดอุบลราชธานี ถูกตั้งชื่อตามชื่อลำห้วยไหลผ่าน ห้วยหลวง บริเวณโดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์
by admin 05/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกทุ่งนาเมือง กับเถาวัลยักษ์ 1,000 ปี
เป็นน้ำตกในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เกิดจากสายน้ำจากลำห้วยสู่ซอกหินผา ไหลผ่านใต้แผ่นหินขนาดใหญ่ลงสู่เบื้องล่างสู่แอ่งน้ำเบ
by admin 05/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรูหนึ่งเดียวในเมืองไทย
เป็นน้ำตกเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เรียกชื่อตามลักษณะของน้ำตกที่ไหลแรงลงรูหินทราย โปรยล
by admin 05/08/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
น้ำตกแม่ระเมิง แห่งอุทยานแห่งชาติแม่เมย
น้ำตกแม่ระเมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดตาก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก 2 ชั้น มีความสูง 15 เมตร มีความสวยงามร่มรื่นด้
by admin 04/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เป็นสะพานที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์มาก เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของอำเภอปาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม ข้ามสะพานไปมา ชมลำแม่น
by admin 04/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
เป็นอ่างเก็นน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง มีทิวสนริมอ่าง พร้อมกับไอหมอกบางๆ เหนือผืนน้ำ แสงประกายระยิบระยับจากแสงอาทิ
by admin 03/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ถ้ำปลา แอ่งน้ำใต้ภูเขา
ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ มีลักณะเป็นแอ่งน้ำที่มีขนาดกว้างกว่า 2 เมตร น้ำในแอ่งเป็นธารน้ำไหลออก
by admin 03/08/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกวชิรธาร สุดยอดของดอยอินทนนทร์
เป็นน้ำตก 1 ชั้น ขนาดใหญ่ สูง 75 เมตร น้ำจากละอองที่กระเซ็นไปทั่วบริเวณทำให้บรรยากาศเย็นชุ่มชื้นตลอดปี ชมความสวยงามของรุ้งกินน้ำ
by admin 31/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกก้อหลวง ที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหน้าผาหินปูน 7 ชั้น สูงถึง 20 เมตร มีต้นกำเนิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ มีหินงอกหินย้อยมากมายใหญ่น้อยแปลกตา แอ่ง
by admin 31/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เล่นน้ำชมธรรมชาติ น้ำตกคลองลาน
ม่านน้ำ แห่งภูผา เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ สายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ถาโถมลงจากหน้าผาสูง เรียงตัวกันราวกัม่านน้ำสุดอลั
by admin 24/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ระนองแคนย่อน ชมบึงมรกต น้ำใส สีเขียวอมฟ้า
เป็นแอ่งน้ำล้อมด้วยหุบเขาหิวขาว ภูเขาเว้าแหว่งสวยงาม แปลกตา ที่เกิดจากฉีดน้ำหาแร่ธาตุ น้ำในบึงมีสีเขียวอมฟ้าซึ่งเกิดจากสีของท้อง
by admin 23/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
บ่อน้ำร้อนรักษาวาริน เพื่อสุขภาพ
เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 3 บ่อ ได้แก่ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูก น้ำในบ่อมีความร้อนมากกว่า 60 องศเซลเซียส สะดุ้ง
by admin 23/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เขื่อนรัชประภา เขื่อนเชี่ยวหลาน
เป็นเขื่อนหินดินเหนียวคงทน แข็งแรง ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ แซมด้วยภูเขาหินปูนในเขื่อนรูปร่างต่างๆ แปลกมหัศจรรย์ ผืนน้ำสีเขี
by admin 23/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สะพานมอญ สะพานไม้ยาวที่สุดในไทย
บริเวณของสะพานเป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณที่สวยงาม สามารถมองเห็นลำน้ำสามสาย คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมาบรรจบก
by admin 21/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สามเหลี่ยมทองคำ สบรวก จุดรวมของ 3 ไทย ลาว พม่า
เป็นสถานที่ที่ห่างจาก อำเภอเชียงแสน เพียง 9 กิโลเมตร เลาะตามแม่น้ำโขง เป็นจุดที่ 3 ประเทศมารวมกัน ซึ่งมีแม่น้ำน้ำรวกกั้นไทย-พม่า
by admin 21/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ห้วยเอียน จุดชมวิวแม่น้ำโขงไทย-ลาว
เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงในอำเภอเวียงแก่น ติดกับทางหลวง1155 นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทัศน์ของสายแม่น้ำโขงไทย-ลาว อำนวยความสะดวกด้วยร้
by admin 21/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในไทย
ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 98 ของประเทศไทย โดยความแปลกของ น้ำตกภูซาง อยู่ตรงท
by admin 20/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ตลาดน้ำอัมพวา
เป็นตลาดริมคลองอัมพวา มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น
by admin 17/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เขื่อนศรีนครินทร์ (เหนือเขื่อน)
ก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พัก
by admin 17/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เขื่อนทับเสลา
เป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ กั้นลำห้วยทับเสลา ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง
by admin 13/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกไซเบอร์
น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำ
by admin 13/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึก พันธมิตร ได้แก
by admin 13/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
แก่งกะเบา หลุมและถ้ำใต้น้ำ
ตั้งอยู่ในอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สายน้ำโขงที่ไหลมาจะมากระทบกับแก่งหิน ทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม ในบางที่จะเป็นลักษณะเหมื
by admin 10/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
สามพันโบก แกรนแคนย่อนน้ำโขง
สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง
by admin 10/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
เขื่อนศรีนครินทร์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน
by admin 10/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สวย
มีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด แบ่งเป็น 7 ชั้น มีความสูงและความงดงามต่างกันไป เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่
by admin 10/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน สูงชัน เป็นต้นกำเนดของลำห้วยที่สำคัญ ก่อเกิดน้ำตก เช่น ไทรโยค เอราวัณ ระบายน้ำลงสู่เขื่อนศรินครินทร์
by admin 10/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ห้วยเขย่ง กับปูราชินี
ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ สะดวกที่จะขับรถไปเที่ยวแบบครอบครัว หรือจะชวนกลุ่มเพื่อนที่รู้ใจ เลือกหาที
by admin 09/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ทองผาภูมิ
น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่ง หนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ห่างจากอุทยานฯประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งป
by admin 09/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
ทะเลบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ
ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมา
by admin 06/07/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ น้ำตก37ชั้น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นอุทยานแห่งชาติในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง จุดท่องเที่ยวแต่ล
by admin 03/07/2558
ความชื่นชอบ 3 คะแนน
น้ำตกทีลอซู ใหญ่อันดับ 6 ของเอเชีย
น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี
by admin 03/07/2558
ความชื่นชอบ 0 คะแนน

<<    Prev หน้าที่ 2 Next    >>

หัวข้อที่เกี่ยวข้องระบบสมาชิก
  • Log In
  • สมัครสมาชิก